AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Iniciatīvu kopa "Kosmejas"

Sieviešu iniciatīvu kopa “Kosmejas” darbojas kopš 2005. gada. Sākumā bijām četras, tagad jau divpadsmit. Esam rosinošas un radošas dažāda vecuma un profesiju pārstāves. Mums tīk gan rokdarbi, gan kulinārija, gan reiki, bet visvairāk senā latviešu dzīves ziņa. Mēs to mācāmies pašas un gribam, lai arī citi to dara. Tāpēc ir radīts Sēļu nams, kurā tas viss notiek. Sanākam reizi nedēļas nogalē, kad kopā tiek plānoti darbi, pasākumi, protams, arī darbošanās pie kāda kopā uzsākta rokdarba. Šogad tas ir Ziemassvētku puzuris no skaliem un dzīpariem. Februāra beigu nedēļā vedīsim to uz Ķīpsalu, jo esam uzaicinātas piedalīties lielajā komercizstādē. Nākošajā gadā taps lielā zvaigžņu sega.

Draudzējamies ar rokdarbniecēm no Rites pagasta un Viesītes pilsētas. Esam veidojušas kopīgas izstādes. Mums ir sava dziesma un sava pasaka par kosmejām – šīm tik parastajām, bet reizē cēlajām un skaistajām puķēm, kas vasarā zied katrā lauku mājā.

Mēs, iniciatīvu kopas “Kosmejas” dalīnieces, esam atvērtas drosmīgām idejām, lietišķiem projektiem, labiem ieteikumiem. Ko? Smejas? Kosmejas arī par to ir pateicīgas, jo smiekli stiprina gan miesu, gan dvēseli. Atā! Līdz nākošajai reizei, kad stāstīsim par citiem darbiem!

Daina Miezāne, iniciatīvu kopas “Kosmejas” vadītāja


Mūsu iniciatīvu kopas simbols – latviskās puķes kosmejas.


Iniciatīvu kopas “Kosmejas” sievas, sagaidot viesus Sēļu namā, prot jautri uzdejot.


Iesākumā bijām tikai četras. Mūsu pirmie kopā svinētie Ziemassvētki 2005.gadā.  


Uz kopīgām nodarbībām sanākam katru piektdienu.