Informācija PII "Bitīte"teritorijas apmeklētājiem

Informācija PII "Bitīte"teritorijas apmeklētājiem

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji! Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, COVID-19 infekcijas izplatību, iestādes, kuras atrodas PII "Bitīte" teritorijā, strādā attālināti. Līdz ar to   PII "Bitīte" teritorijā nav atļauts uzturēties nepiederošām personām, kā arī  apmeklēt rotaļu laukumu šajā teritorijā.