Informācija par eletropadeves traucējumiem Aknīstes pilsētā

Informācija par eletropadeves traucējumiem Aknīstes pilsētā

30.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst. 16.00 sakarā ar darbiem eletrotīklā Kalna ielā 2, tiks pārtraukta elektropadeve.