Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 4.3. punktu, 2020.gada 29.martā pieņemtajiem grozījumiem minētajos Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, ka tiek atļautas ārpus telpu āra nodarbības ievērojot 4.5.1 un 4.5.2 punktu nosacījumus, un Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 Aknīstes novada pašvaldībai sportisko aktivitāšu laikā Aknīstes stadionā nebūs iespēja nodrošināt Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254, Rīgā 2020. gada 7. maijā (prot. Nr. 31 6. §) , Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

  • 4.5.3 3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām;
  • 4.5.3 8. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;";
  • Veselības ministrijas 30.03.2020. izstrādātos nosacījumus, kuri publicēti arī http://www.akniste.lv/kops-sodienas-30032020-pastiprina-pulcesanas-ierobezojumus.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja

/ personīgs paraksts / V.Dzene