IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

21. augustā Rīgā mirusi Vija Vāvere (dzim. Romanovska).

Viņa dzimusi 1951. gada 25. septembrī, ar ģimeni dzīvojusi Susējas pagastā. Mamma Rasma Romanovska (dzim. Apele) – ilggadēja skolotāja Susējas un Gārsenes skolās, aktīva kultūras un sabiedriskā darbiniece Susējas, Gārsenes un Asares pagastā, tētis Arnolds Romanovskis – leģionārs, ilggadējs grāmatvedības darbinieks Kārļa Marksa (pirms tam Centības un Pētera Stučkas) kolhozā.

Skolas gaitas Vija uzsākusi Susējas 7-gad. skolā, beigusi Gārsenes 8-gad. skolu, mācījusies Cēsu 1. vidusskolā, beigusi Aknīstes vidusskolu (1969. g.), Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu (bakalaurs).

Žurnāliste – nozīmīgākie preses izdevumi: laikraksti "Padomju Jaunatne / Latvijas Jaunatne” (no 1976.g. ar Vijas Romanovskas, no 1980. g. – Vijas Paikenas, no 1990. g. – Vijas Vāveres vārdu), "Elpa", "Svētdienas Rīts", "Austrālijas Latvietis", žurnāli "Zinātne un Tehnika", "Auto", "Ieva", "Ievas Stāsti", "Ievas Veselība", "Astes", "Doctus", interneta portāli "Apollo" un "TV NET", "Latvijas Avīzes Gadagrāmata" (2013), "Lauku Avīzes Tematiskā Avīze": Pazīsti Latviju! (2013. g., 45 tūrisma pērles Latvijā (2014. g.), 35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai (2015. g.) u. c. publikācijas.

Vijas (Vijolītes, kā viņa sevi un draugi viņu sauca) vaļasprieks bija ceļošana. Nu sācies viņas pēdējais ceļojums – ceļojums Mūžībā. Lai tas ir gaišs un viegls!

Izvadīšana piektdien, 28. augustā, pl. 12 no Rīgas krematorijas Lielās zāles Varoņu ielā 3a.

Sērojam un izsakām visdziļāko līdzjūtību Vijas tuviniekiem un draugiem, kuru viņai bija daudz.

 

Novadnieku vārdā – Edīte Pulere