Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu

Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu

2019.gada oktobrī noslēdzās Valsts Zivju fonda finansētā projekta „Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs” ar mērķi mazināt maluzvejniecības izplatību Aknīstes novada ūdenstilpēs, stiprinot pašvaldības policijas kapacitāti šo jautājumu risināšanā. Projekta ietvaros tika iegādāts sekojošs inventārs: alumīnija laiva, laivas dzinējs, laivas piekabe, airi, binoklis, termālā kamera, divas meža kameras, kas ievērojami palielinās zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitāti. Turpmākajos gados dodot pozitīvu pienesumu tiešajiem ūdenstilpņu izmantotājiem (makšķerniekiem, laivotājiem un atpūtniekiem) no Aknīstes novada un kaimiņu novadiem, kā arī netiešajiem ieguvējiem, kas ir pārējie novada iedzīvotāji, jo projekta realizācija sekmē ilgtspējīgu dzīvesveidu, dabas un vides aizsardzības aktivitātes.

Projektu finansē no Valsts Zivju fonda programmas Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība programmas ietvaros. Projekta izmaksas ir EUR 7283.77, Valsts zivju fonda finansējums EUR 5262.8, pašvaldības līdzfinansējums EUR 2020.97.

No šī brīža pašvaldības uzdevums ir turpināt iesākto darbu ar ūdenstilpņu aizsardzību un apsaimniekošanu, iesaistot vietējos iedzīvotājus, jo tikai ar iedzīvotāju atbalstu ir iespējams uzzināt par maluzvejniecību un citu negodprātīgu uzvedību, kas negatīvi ietekmē ūdenstilpņu ilgtspēju. Ja redzat kādu nelikumību ūdenstilpņu tuvumā, darba laikā droši sazinieties ar pašvaldības policijas inspektori I.Ašaku pa tālruni: +37129233090 vai Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa vecāko inspektoru Lauri Austriņu pa tālr. +37125488653, ārpus darba laika jāzvana vienotajam policijas telefona numuram 110!! Tikai kopā strādājot ir iespējams veikt ilgtspējīgu Aknīstes novada ūdenstilpņu saudzēšanu un kopšanu.

Informāciju sagatavoja:

Aknīstes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Santa Šmite

Mob. tel.: +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv