Iedzīvotāju projektu konkurss 2018 noslēdzies

Iedzīvotāju projektu konkurss 2018 noslēdzies

Nu jau vairākus gadus pēc kārtas Aknīstes novada pašvaldība izsludina Iedzīvotāju projektu konkursu, kura ietvaros varēja saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai. Projektu idejas varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un fizisku personu neformālas grupas, kuras savu darbību veic Aknīstes novada teritorijā. Arī 2018.gads nebija izņēmums - kopumā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi, no kuriem komisija apstiprināja 5 projektu pieteikumus un iesniegtie projekti ir īstenoti. Kopumā projektu konkursam pašvaldība piešķira EUR 2500.00, vienam projektam sniedzot atbalstu EUR 500.00.

Projektu idejas galvenokārt mērķētas uz to, lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti.
Neformālās iedzīvotāju grupas „Ancenes iedzīvotāji” īstenotais projekts „Bērnu rotaļu laukums Ancenē”, uzlaboja atpūtas iespējas bērniem, ierīkojot tiem rotaļu laukumu.

Neformālās iedzīvotāju grupas Santas Šmites, Lindas Buholces un Ilmāra Svikšas īstenotais projekts „Dienvidsusējas tīrīšana Aknīstes novada teritorijā”, uzlabo un dod iespēju laivošanas aktīvistiem izmantot upi. Projekta īstenošanas gaitā tika rīkotas sakopšanas talkas, pieaicinot visus interesentus, kas vēlējās dot savu artavu laivošanas iespēju uzlabošanai Aknīstes novada teritorijā. Par savām aktivitātēm grupa aktīvi informēja sociālajā vietnē Facebook un Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Neformālās iedzīvotāju grupas „Ekopadome” īstenotais projekts „Zaļā klase”, dod iespēju izmantot iekārtotu vidi vides izglītības aktivitātēm, lai uzlabotu „Zaļās klases” darbību. Šī mērķa īstenošanai tika uzstādīta platforma no koka dēļiem, izvietotas sēdvietas un uzstādīti vides objekti. Par projekta gaitu un rezultātu ir iespēja iepazīties sociālajā vietnē Facebook.
Neformālās iedzīvotāju grupas „Asarietes” īstenotais projekts „Asariešu salidojums”, dod ieguldījumu kultūras jomas aktivitātēs. Galvenais projekta mērķis bija iegādāties nojumi Asariešu salidojuma veiksmīgai rīkošanai. Salidojuma norise tika atspoguļota pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.
Reliģiskās organizācijas „Asares evaņģēliski luteriskā draudze” projekts „BALTAIS DIEVNAMS – eļļas krāsojuma noņemšana baznīcas lūgšanu telpas iekšsienām” īstenošanai radās problēmas, kas saistītas ar atbilstošu speciālistu piesaisti šo darbu veikšanai (to noslodzi citos objektos), tādēļ projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019.gada decembrim.

Aknīstes novada pašvaldības projektu koordinatore Līga Līduma, tālr.nr.65237760, liga.liduma@akniste.lv