Godina ilggadējus kultūras darbiniekus

Godina ilggadējus kultūras darbiniekus

14.maijā Krustpils novada konferenču zālē tika svinēta ikgadējā novadu Kultūras darbinieku diena, kur paldies tika teikts ilggadējiem kultūras darbiniekiem.
Ja parasti, kad citiem svētki, tieši viņi pašaizliedzīgi rūpējas par pārējo labsajūtu, tad Kultūras darbinieku diena ir brīdis atelpai pašiem svētku radītājiem. 
No Aknīstes novada tika godināta V. Ancīša Aknīstes bibliotekāre Velga Buiķe par nostrādātiem 5 gadiem, V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas vadītāja Veronika Papaurele par nostrādātiem 20 gadiem un V. Ancīša Aknīstes bibliotekāre Marija Čūrišķe par nostrādātiem 45 gadiem. Apsveicam!