AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Galerijas Pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars "Mēs savā kolhozā"