AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Galerijas Ceļojošā izstāde "Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā"