AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Galerijas Atklātās stundas projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" ietvaros