AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Galerijas Aknīstes vidusskolā iesācies darbīgs 2010./2011.m.g. 2.semestris