EPVS aktivitāte "Izlaušanās spēle" Aknīstes vidusskolā

EPVS aktivitāte "Izlaušanās spēle" Aknīstes vidusskolā

31.oktobrī skolas svinību zālē notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) pārstāvju organizētais pasākums Izlaušanās spēle (Escape Room) 8.klases skolēniem. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu interesi un izpratni par Eiropas Savienības dalībvalstu daudzveidību, uzsverot savstarpēju sadarbību un komunikāciju.

„Iedomājieties, ka jūs esat ceļojumā un esat jau apskatījuši vairumu skaistāko vietu Eiropā. Taču šorīt ir notikusi traģēdija – jūs pamostaties un nevarat atrast savu pasi. Tā ir pazudusi. Un, kā jūs zināt, Eiropā, Šengenas zonas valstis drīkst brīvi šķērsot, taču līdzi jāņem derīga pase. Tāpēc šobrīd jūs atrodaties vēstniecībā un jums ir jāsaņem pieci apstiprinājumi jaunas pases iegūšanai, lai līdz vakaram paspētu uz lidmašīnu un tiktu mājās,” tā dalībniekus uzrunāja pasākuma vadītāja Elvita. Skolēni darbojās grupās un veica uzdevumus piecās stacijās, katrā no tām saņemot punktus par paveikto uzdevumu un uzzinot slepeno burtu, no kura beigās veidojās „izlaušanās” vārds. Aizrautīgi, entuziastiski, aktīvi - tie ir tikai daži vārdi, ar kuriem varētu raksturot 8.klases skolēnus pasākuma laikā. Arī iegūtā atgriezeniskā ir pozitīva, skolēni atzina, ka uzzinājuši vairāk par Eiropas Savienības valstīm, to simboliem un valodām. Pie lietām, kas patika, skolēni min darbošanos grupās kopā ar klasesbiedriem, faktu, kas skolā var interesanti pavadīt laiku un ka tāda veida pasākumi tiek organizēti. Ieteikums nākamajiem pasākumiem – vairāk laika uzdevumu veikšanai un vēl vairāk izaicinājumu! Paldies 8.klases skolēniem un klases audzinātājai Sarmītei Buholcei par aktīvu dalību un pozitīvas atmosfēras radīšanu!

Informācija: EPVS skolēni . Organizētāji: 12.klases skolēni Kārlis Griška, Elvita Svikša, Elīna Bērziņa, Reinis Prodnieks, 10.klases skolēni Toms Mežaraups, Samanta Saturiņa, Alīna Ieva Vanaga, angļu valodas skolotāja Inga Elksne.

Foto: Sintija Zaičenkova