Ekoskolas Zaļais karogs plīvos pie Aknīstes vidusskolas arī 2019./2020. m.g.

Ekoskolas Zaļais karogs plīvos pie Aknīstes vidusskolas arī 2019./2020. m.g.