Ekoskolas aktivitātes " Labo darbu pavasaris- 2018"

Ekoskolas aktivitātes " Labo darbu pavasaris- 2018"

Beidzot ir pienācis pavasaris, tas ilgi gaidītais!

Mēs, Aknīstes vidusskolas Ekoskolas padomes dalībnieki, šo brīnišķīgo gadalaiku gaidījām nepacietīgi, jo Aknīstes vidusskolā aprīlis ir LABO DARBU mēnesis.

Šajā mēnesī mēs tiešām paveicām ļoti daudz labo darbu, kas sagādāja prieku gan mums, gan citiem Aknīstes vidusskolas skolēniem un Aknīstes pilsētas iedzīvotājiem.

Labo darbu mēnesi iesākām ar zibakciju „Pavasara ziedi Aknīstes iedzīvotājiem”, ekoskolas pulciņa dalībnieki sagādāja prieku Aknīstes iedzīvotājiem, pasniedzot pavasara ziedus. Pateicamies 3.klases skolniecei Līvai Porietei un viņas vecākiem par sagādātajām vizbulītēm. 10.klases skolniece Elīna iepriecināja iedzīvotājus ar vizbulītēm, novēlēja jauku dienu. Atgādināja arī mainīt savus paradumus - lietot auduma maisiņus, šķirot atkritumus.

Protams, ar to labie darbi nebeidzas, 8.-9.klases zēni izgatavoja putnu būrīšus, tos izvietoja skolas teritorijā. Paldies Aknīstes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājam Guntim Silevičam par palīdzību un atbalstu.

Tehniskie darbinieki, Ekopadomes uzrunāti, sāka veidot Zaļo klasi, iežogoja komposta kaudzes vietu. Pateicamies par atbalstu N. Mežaraupam, A.Žagariņam un visiem tehniskajiem darbiniekiem. 3.klases skolniece Paula Pudāne kopā ar vecākiem nākamajai Zaļajai klasei sagatavoja 12 bluķīšus.

Lielu darbu ir veikuši 10. klases skolēni, veidojot atgādnes ūdens taupīšanai. Liels paldies skolniecei Elīnai Bērziņai un vizuālās mākslas skolotājai Ditai Pavlovičai. Atcerēsimies, ka pilošs krāns vienā mēnesī piepilda ūdens vannu!

Ekopadomes aktīvisti- komanda “Zaļais piecinieks” 26. aprīlī piedalījās sacensībās Dricānu vidusskolā “Atkritumiem pa pēdām ar ENDOMONDO.” Pateicība Aknīstes novada pašvaldībai par nodrošināto transportu un vizuālo koptēlu ar zaļajiemT-krekliņiem. Jauni iespaidi un diena pavadīta "Zaļi" domājot.

27. aprīlī Meža stādīšanas talkā piedalījās 11.klase. Paldies par iestādītajiem 500 bērziņiem!

Vēl jādara ir daudz, bet visiem, kas darbojas- liels paldies! Kopā mēs varam paveikt labos darbus, ja vien mēs esam vienoti un labestības pilni.

Aknīstes vidusskolas ekoskolas padomes dalībniece un 10. klases skolniece Elīna Bērziņa

FOTOGALERIJA