Dzīvojam nākotnei ar atskatu pagātnē

Dzīvojam nākotnei ar atskatu pagātnē

Latvijas dzimšanas dienā godināšanas pasākumi Aknīstes novadā no 2011. gada līdz 2020. gadam.

https://www.facebook.com/1600543583551506/videos/2812751825628205