Dzejas lasījumi Asares kultūras namā

Dzejas lasījumi Asares kultūras namā

Sestdien, 20. septembrī, Asares kultūras namā ar dzejas lasījumu uzstājās Rubeņu jaunā dzejniece MūzA, jeb Una Kukle.

Lasot savus dzejoļus, Una pieskārās visdažādākajām tēmām, taču vienojošā tēma bija mīlestība, cilvēku saskarsme vienam ar otru, saskarsme ar dabu. Saules siltums.. zemes smarža.. zilais debesjums.. tās ir lietas, ko mēs bieži vien mūsu ikdienas steigā palaižam garām, neievērojam.
„Pasaule ir skaista. Ikvienam ir laime dota. Ikvienam tā jāmāk piepildīt. Tas nekas, ka tu nespēj to saskatīt, es pateikšu, ko priekšā – to ar sirdi var just, un citādāk nekā.” – tā raksta dzejniece.
Pasākuma gaitā Una lika aizdomāties par to, kā mēs ikdienā viens pret otru izturamies, kā uztveram lietas. Vai mēs spējam novērtēt to, kas mums ir dots? Vai mēs patiešām atskatāmies uz to, ko esam piedzīvojuši un spējam no tā mācīties? „Dzīves patiesā daile un vērtība ir tās kāpumos un kritumos. Tikai tas cilvēks, kas ir smējies un raudājis, mīlējis un sāpējis, ticējis un cerējis, tikai tas ir patiesi dzīvojis.”
Dzejniecei liela vērtība ir viņas ģimene, draugi un tuvinieki, kurus viņa bieži vien cenšas atbalstīt ar iedvesmojošām dzejas rindām. Una savos dzejoļos aicina noticēt saviem sapņiem, censties tos piepildīt. „Atcerieties – nekad, nekad nav par vēlu! Varbūt tieši tagad ir īstais brīdis!”
Unas dzimtā puse ir Vietalva, taču nu jau vairākus gadus mājas rastas Rubeņu pagasta „Alkšņos”. Bērnība pavadīta bez televizora, un tas palīdzējis attīstīt radošo domāšanu. Būdama otrā vecākā četru bērnu ģimenē, 16 gadu vecumā Una sev apsolīja izveidot dzejoļu grāmatiņu. Tagad, 6 gadus vēlāk, šis sapnis ir īstenots.
„Man tas prasīja daudz laika un ideju. Bet, īstenojot sapni, sajūta bija lieliska. Visi pūliņi ir atmaksājušies. Bija neizmērojams prieks beidzot turēt rokās savu grāmatu. Tā bija tik svēta sajūta. Tieši tāpēc, ka es piepildīju sev doto solījumu, es īstenoju savu sapni.”
Dzejoļu krājums „Izlīgums ar pasauli” tika prezentēts jau pirms gada, taču darbi ar to nebeidzas. Una turpina rakstīt dzejoļus, un ir iecere izdot nākamo grāmatu.
Lai gan apmeklētāju skaits bija neliels, pasākums izdevās ļoti skaists un emocijām bagāts. Dzejoļu lasījumu papildināja Zasas meiteņu - Lauras Aišpures un Ievas Ģeidānes – ģitārspēle. Kā meitenes pašas smejot atzīst – labākais koncerts, kāds līdz šim bijis!
Pasākuma noslēgumā dzejniece visiem pateicās par ierašanos un atzīmēja, ka galvenie varoņi šajā pasākumā bija tieši apmeklētāji. „Ikviens ir mācība, dzīves ceļā svētība. Tādēļ ir svarīgi sargāt vienam otru. Jūs esat tie, kas deva manai pasaulei jaunu laimes mirkli, Paldies Jums!”.
Sakām paldies arī Unai, kuras radītā dzeja un sirds siltums, ar kādu viņa to pasniedza, spēja aizviļņot ikkatru pasākuma apmeklētāju, un ikkatrā dzejolī bija kāds teikums, kas spēlēja tieši viņam veltītu dvēseles stīgu.
Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis