AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Deputāti

Vija Dzene
Domes priekšsēdētāja,
Finanšu komitejas p-ja

tel. 65237750,
29205425

vija.dzene@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien - 13.00-17.00,
Jānis Vanags
Domes priekšsēdētājas
vietnieks
tel. 29378994 janis.buve@gmail.com Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdien
8.00-12.00;12.30-17.00

Skaidrīte Pudāne
Deputāte

tel. 29352391

s.pudane@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no pl. 10.00 - 12.00, par konkrētu tikšanās vietu un laiku iepriekš vienojoties pa tālruni+37129352391.
Sūdzības, ierosinājumus rakstiet uz e-pastu: s.pudane@gmail.com

Ēriks Serafinovičs
Deputāts

tel. 26424149

livanu4@gmail.com 

 

Sandra Vārslavāne
Deputāte

tel. 28313772

sandra.varslavane@inbox.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

katra mēneša otrā trešdiena no pl. 13.00-14.00 domes zālē

Santa Curikova
Deputāte

tel. 25610752

viesunamsliepas@inbox.lv 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
katra mēneša otrā otrdiena no pl. 9.00-10.00 domes zālē

Inārs Čāmāns
Deputāts

tel. 22023997

inars.camans@inbox.lv 

 

Viktors Žukovskis
Deputāts
tel.20239636 vzukovskis@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
katra mēneša otrā otrdiena no pl. 9.00-10.00 domes zālē

Normunds Zariņš
Deputāts
tel. 29322637 normunds.zarins70@gmail.com