Darba laiks novada Domē pirmssvētku dienās

Darba laiks novada Domē pirmssvētku dienās

Šī gada 30. aprīlī Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-15.00, pusdienas pārtraukums no 12.00-12.30

3. maijā Aknīstes novada domes darba laiks no 8.00-12.30 bez pusdienas pārtraukuma.

1. un 6. maijs brīvdienas.