Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Darba laiki pirmssvētku dienā- 17. novembrī

Aknīstes novada pašvaldība un pārvaldes 8.00-14.00 bez pusdienas pārtraukuma

V.Ancīša Aknīstes bibliotēka 10.00-15.00

PII'Bitīte" 8.00- 16.00

Saīsināts darba laiks visās novada skolās.