Dabaszinības mežā

Dabaszinības mežā
19.09. 2017. Mēs Aknīstes vidusskolas 6. klases skolēni, skolotāju I.Plocānes un S.Buholces vadībā,
apguvām dabaszinības mežā kopīgā piedzīvojuma veidā.
Atbilstoši dabaszinību mācību stundu tēmām, mēs meža ekspedīcijā:
  • sapratām, ka dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas dzīvē;
  • iepazināmies ar cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicām praktiskus un radošus 11 uzdevumus;
  • veidojām izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Ekskursija mums, 6.klasei, patika. Mūsu klase labi pavadīja laiku.
L. K. Tolkačova, A. Ivanova
 
Šī bija viena no Mammadaba aktivitātēm ( koordinatore Aknīstes vidusskolā E.Zariņa).
Atbalstu sniedza arī Ekoskolas programmas koordinatore S.Jasāne.