Brīvi dzīvokļi Asares pagastā

Brīvi dzīvokļi Asares pagastā

Ir pieejami brīvi dzīvokļi Asares pagasta Ancenes ciemā daudzdzīvokļu mājā "Rīti"

  • trīs istabu -6,12,16;
  • četru istabu-1,5,11,17;

Informācija - Asares pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts- mob. 26401153