Brīvās zemes Aknīstes novadā

Brīvās zemes Aknīstes novadā

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā , kuras tiks iznomātas

 

 

 

 

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Gārsenes un  Asares pagastā , kuras tiks iznomātas