Biedrība "Sēlijas laivas" realizējusi ELFLA projektu "Pa Sēlijas straumi"

Biedrība "Sēlijas laivas" realizējusi ELFLA projektu "Pa Sēlijas straumi"

Biedrība “Sēlijas laivas” dibināta 2018. gadā un savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevalstisko organizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 8 dažādu finansētāju atbalstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas. 2019. gadā biedrība uzvarēja Eiropas lauku parlamenta konkursā par iedvesmojošāko vietējās iniciatīvas stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.

2020. gada pavasarī, piesaistot valsts budžeta finansējumu caur Sabiedrības integrācijas fonda administrēto programmu “NVO fonds”, biedrība īstenoja apjomīgu vides sakopšanas kampaņu, noorganizējot 13 talkas un vides lekcijas Sēlijas ūdeņos Neretas, Viesītes, Aknīstes un Jēkabpils novadā, iesaistot ap 200 personas no visas Latvijas. Paralēli tam tika organizēti citi, ne mazāk sociāli atbildīgi un vides izglītojoši pasākumi, spilgtākie no tiem – svaigēšanas laivu brauciens pa Dienivdsusēju, vides sakopšanas talka Aknīstes pagastā un laivu pārgājiens pa Ziemeļsusējas dabas liegumu “Ābeļi” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna”.

Lai vēl vairāk veicināt laivošanas kultūras attīstību Sēlijas reģionā un dabas izglītību padarītu vēl pieejamāku, biedrība realizē projektu “Pa Sēlijas straumi“ (projekta numurs: 20-05-AL24-A019.2101-000007) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros, iegādājoties laivošanas inventāru:

  • 10 divvietīgus kajakus “Vista”;
  • 6 trīvietīgus kanoe “Juma”;
  • 10 divvietīgus kajakus “Cayman”;
  • 52 vienlāpstiņu un divlāpstiņu airus;
  • 56 pieaugušo un bērnu glābšanas vestes;
  • 26 ūdensmaisus;
  • 1 laivu piekabi

Kopējās projekta izmaksas ir 20 207.11 EUR ar publiskā finansējuma daļu 14 144.98 EUR un privātā finansējuma daļu 6 062.13 EUR.Plašāka informācija par biedrības “Sēlijas laivas” pasākumiem un iniciatīvām pieejama sociālo tīklu kontos.

 

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Sēlijas laivas”

projektu vadītāja Santa Šmite