AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Biedrība "Landu"

Dibināta: 2002.g. 15.decembrī

Reģistrēta: LR UR 2003.g. 11.februārī kā zosu audzētāju kopa „LANDU”, pārreģistrēta 2005.g. 21.oktobrī kā biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008072609

Juridiskā adrese: „Lielāmuri”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV – 5210

Tālrunis: 29148597

E-pasts: landu@inbox.lv

Valdes priekšsēdētāja: Gita Liepa

Biedru skaits: 16 biedri – 14 fiziskas un 2 juridiskas personas no Asares un citām pašvaldībām

Darbības teritorija: „Lauku partnerības Sēlija” darbības teritorija

Biedrības mērķis ir tās nosaukuma burtu atšifrējumā: L – lauku attīstība, A – apmācība, N – nauda, D – darbs, U – uzņēmība / uzņēmējdarbība

Darbības jomas: Visas jomas, kas sekmē lauku attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos

Īss darbības apraksts:
Īstenoti 10 projekti un citas aktivitātes, kurās iesaistījušies ap 600 dalībnieku no Asares, Aknīstes, Gārsenes, Rubenes, Zasas, Kalna, Elkšņu, Saukas, Sēlpils, Salas, Jēkabpils, Ābeļu, Kūku, Mežāres, Subates un Eglaines pašvaldībām:

  • organizēti semināri, lekcijas, praktiskās nodarbības, pieredzes braucieni, individuālās un grupu konsultācijas ar mērķi – sniegt zināšanas par iespējām sekmīgi saimniekot, lai celtu savu labklājības līmeni un attīstītu uzņēmējdarbību,
  • izveidots pakalpojumu punkts vietējās produkcijas – ārstniecības augu, garšaugu, sēņu, augļu, ogu un dārzeņu – pārstrādei (kaltēšanai un sulas spiešanai),
  • Asares muižas parkā iekārtota Veselības taka kā izziņas avots konkrēto augu, kuri ir gan dekoratīvi, gan ārstniecības augi, gan veselīga uztura piedevas, iepazīšanai, audzēšanai un pielietošanai, mapēs apkopoti augu apraksti, izdots buklets,
  • ierīkota piemiņas vieta un novietots piemiņas akmens represijās cietušo Asares pagasta iedzīvotāju piemiņai,
  • organizētas nodarbības un citi pasākumi pusaudžiem un jauniešiem Asares pagasta kultūrvēstures un apkārtējās vides izzināšanā un saglabāšanā.