Baltā galdauta svētki Aknīstes novadā

Baltā galdauta svētki Aknīstes novadā

Pasākuma fotomirkļi

Aknīstes novadā Bal­tā galdauta svētku pasākums notika 4. maijā Sēļu parkā.Tika saņemta «Tautas saimes grāmata» Tā ir unikāla ar to, ka visas lapas tajā aizpilda iedzīvotāji, ierakstot savas pārdomas, vēstījumus vai novēlējumus Latvijai. Tāpēc visu maija mēnesi V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā aicināts ikviens atstāt savu vēstījumu nākošajām paaudzēm. Svētkos uzrunāja novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene. Tika apbalvoti pašvaldības rīkotā fotokonkursa «Ceļš uz mājām» laureāti. Notika mākslas darbu «Fantāzija logos» izstādes atklāšana un autoru apbalvošana. Pasā­kumu kuplināja un svētku noskaņu radīja novada paš­darbības kolektīvi. Uzstājās sieviešu vokālie ansambļi «Viotonika», «Gār­sas», tautas tradīciju kopa «Čukurs». Noslēgumā pasākuma apmeklētāji baudīja svētku mielastu pie kopīgi klāta galda.