Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pagājušajā gadā aizsāka un veiksmīgi īstenoja pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”.

NVA iniciatīvas mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.
Šogad NVA pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti” īstenos no 2018.gada 17.septembra līdz 28.septembrim, un aicina darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti vai iepazīstināt ar darba vidi savā nozarē, piedalīties pasākumā.
Pasākuma ietvaros NVA organizēs darba meklētāju ar invaliditāti viesošanos uzņēmumos un iestādēs ar darba devēju saskaņotā laikā. Darba devēji aicināti iepazīstināt darba meklētājus ar potenciālo darbavietu, kolektīvu un darba pienākumiem.
Lai pieteiktos dalībai, darba devējam līdz 2018.gada 14.septembrim jāiesniedz pieteikums(veidlapa pielikumā)NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota potenciālā darba vieta (saraksts pielikumā). Lai pieteiktos NVA nereģistrēti darba meklētāji ar invaliditāti - līdz 2018.gada 14.septembrim jāpiesakās NVA filiālē, aizpildot pieteikumu (veidlapa pielikumā).
Augstu vērtējot līdzšinējo sadarbību, būsim gandarīti, ja radīsiet iespēju piedalīties un informēt pašvaldības institūcijas par dalības iespēju šajā pasākumā, kas palīdzēs satikties darba devējiem ar darba meklētājiem, veicinās sabiedrības atvērtību un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas Latvijas darba tirgū.
Kontaktpersona NVA Jēkabpils filiālē (nodarbinātības organizators Marina Belova, tālr. nr. 65236655, 26176873).
 
Pielikumā:
Darba devēja pieteikuma veidlapa uz 1 lp.
Personas pieteikuma veidlapa 1.lp.
 
 
 
NVA Jēkabpils filiāles vadītājas p.i. Marina Belova
(10.08.2018.g. rīkojums Nr.4-1.1/2065)