Atgādinājums vecākiem, kuru bērni apmeklē PII "Bitīte"

Atgādinājums vecākiem, kuru bērni apmeklē PII "Bitīte"

PII "Bitīte" administrācija atgādina vecākiem, kuru bērni apmeklēja PII "Bitīti" jūnija mēnesī, par ēdināšanu samaksāt līdz šī gada 10.jūlijam Aknīstes novada domes kasē, Skolas ielā 7, Aknīstē.

"Cālēnu" (mazo) grupas bērniem maksa 1.73 eur dienā,

"Mārīšu" un "Rūķīšu" (lielo) grupas bērniem maksa 1.95 eur dienā.