Atgādinājums suņu īpašniekiem

Atgādinājums suņu  īpašniekiem

Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji – suņu saimnieki!

Ir klāt pavasaris un daba mostas. Līdz ar to Aknīstes novada dzīvnieku mīļotāji – suņu saimnieki ir piemirsuši, ka ir jāuzņemas atbildība, par to mājas mīluli – suni, kurš varbūt saimnieka nolaidības vai paviršības dēļ ir padevies brīvsolī. Nav lieki jāatgādina, ka tā ir ikviena suņa īpašnieka personīga atbildība, kā mājdzīvnieks tiek pieskatīts un ka par savu pienākumu nepildīšanu pienākas atbilstošs sods.

Krimināllikuma 230.1panta 1.daļa paredz, ka «Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām». Savukārt bargāks sods ir paredzēts krimināllikuma panta 230.1panta 2.daļā t.i. «Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām».

Pamatojoties uz izstrādātajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem un Aknīstes novada Saistošajiem noteikumiem Nr.8 «Par mājdzīvnieku uzturēšanu Aknīstes novadā» informējam, ka par suņu regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu, datiem par vakcināciju jābūt norādītiem valsts veterinārmedicīnas iestādes izdotajā apliecībā. Ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos pagalmos), jābūt uzliktam uzrakstam. Nepieļaut dzīvnieku uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem. Izvest suņus pastaigā tikai pavadā, uzpurnim uzliktam jābūt tad, ja suns atzīts par sabiedrībai bīstamu, tādā veidā nepieļaujot, lai suns sakož cilvēkus un dzīvniekus. Bez pavadas un uzpurņa suņus atļaut turēt vai palaist: speciāli ierīkotos, iežogotos suņu pastaigas laukumos, medībās, ganot dzīvnieku ganāmpulkus. Bez uzpurņa var izvest dekoratīvos suņus, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm.

Ja suns sakodis cilvēkus vai dzīvniekus vairākkārt, suns tiek eitanizēts. Ievērojot suņu turēšanas noteikumu prasības, suņu īpašnieki nenonāks konfliktā ar likumu, kā arī netiks apdraudēti iedzīvotāji. Šeit jāuzsver, ka daudzi suņu īpašnieki noteikumu prasības ignorē vai arī izturas pret tiem nevērīgi. Nedrīkst pieļaut, ka suņi tiek palaisti skraidīt bez pavadas. No drošības viedokļa labāk uzlieciet sunim uzpurni, ja arī prasība nav obligāta. Suņu saimniekiem nevajadzētu vest pastaigā suņus tur, kur rotaļājas bērni.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.
Jāatgādina, ka Aknīstes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar dzīvnieku patversmi “Mežavairogi” un sertificētu dzīvnieku ķērāju novadā.
 
Aknīstes novada pašvaldības policijas inspektore Ija Ašaka