Atbalstīts projekts „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana”

Atbalstīts projekts „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana”

Aknīstes novads laiku lokos (info par projektu)

http://www.akniste.lv/aknistes-novads-laiku-lokos

Projekts „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana” atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2020”,

ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds un AS „Latvijas valsts meži”.

Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.maijs – 2020.gada 30.novembris.
Mērķis: Pilnveidot virtuālo enciklopēdiju kā Zemgales un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, izziņas un popularizēšanas avotu.

Projekta autore: Edīte Pulere

Virtuālās enciklopēdijas nosaukums no „Aknīstes novads laiku lokos” uz „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu tiks mainīts pēc lēmuma pieņemšanas par tā likvidēšanu un pievienošanu citam novadam.