AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

INFORMĀCIJA par Asares luterāņu draudzi

Asares evaņģēliski luteriskā draudze: reģistrācijas Nr.99500002273
Adrese: “BETĀNIJA”, Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV-5210

Mācītājs: ATIS BAMBĀNS, tālrunis 26162095, e-pasts: atisbambans@inbox.lv
Draudzes priekšnieks: Valērijs Venediktovs, tālrunis 26484579, e-pasts: v_valerijs@inbox.lv
Mantzinis: Egita Pakalne, tālrunis 26377016, e-pasts: egitapakalne@inbox.lv

Brīvprātīgie ziedojumi, mērķa ziedojumi restaurācijas un renovācijas projektiem, citi ziedojumi jānoformē elektroniski izmantojot:
Banka: SWEDBANK
Konts: LV63HABA0551046989854

Brīvprātīgos ziedojumus var personīgi nodot draudzes mantzinim Egitai Pakalnei, iepriekš sazinoties pa tālruni 26377016
Pandēmijas ierobežojumu laikā Baznīca atvērta apmeklētājiem katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā no plkst. 13:00.

Dievkalpojumi baznīcā notiek: katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā, plkst. 13:00, kalpo mācītājs Atis Bambāns
Ziemas aukstajos mēnešos dievkalpojumi notiek Asares kultūras namā.

Sagatavoja: draudzes priekšnieks Valērijs Venediktovs
2021-05-05