Āra treniņa nodarbība distanču slēpošanā

Āra treniņa nodarbība distanču slēpošanā

santailogo

2021. gada 18. janvārī Gārsenē pie pils, 19 janvārī Ancenes ciemā, 20. janvārī Asarē notika distanču slēpošanas āra treniņa nodarbība sporta skolotāja Riharda Bondarenko vadībā, atbilstoši 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 5.17. punkta 1. daļas, kurā noteikts, ka sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Pirms nodarbības notika instruktāža par valstī noteikto drošības pasākumu ievērošanu, pēc tam katram dalībniekam tika piemēroti atbilstoša izmēra zābaki un slēpes. Nodarbības sākās ar iesildīšanās vingrojumiem, kam sekoja slēpošanas praktiskās nodarbības pils apkārtnē.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 notiek darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja: projekta vadības grupa.