Aptauja par mājražošanu, mājamatniecību

Aptauja par mājražošanu, mājamatniecību

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija", sakarā ar tai piešķirto finansējumu  Ls 45 000 apmērā mājražošanas un mājmatniecības atbalstam aktivitātē "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", lūdz  līdz 2011.gada 20.decembrim aizpildīt anketu, sniedzot informāciju par saimniecības situāciju un vēlmēm mājražošanas vai mājamatniecības attītībā. Mājražošanas vietā var sniegt atbildes par mājamatniecību, ja saimniecība vēlas attīstīt mājamatniecību. Aptauja var būt anonīma. Gadījumā, ja saimniecība vēlas startēt LEADER programmas augstāk minētajā aktivitātē,  vēlams norādīt kontakttelefonu, ražošanas jomu, kurā vēlētos startēt - lai partnerībai būtu priekšstats, kā labāk sadalīt piešķirto finansējumu pa 2 rīcībām, kas noteiktas 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumos Nr.764.
Aizpildīto anketu  var nosūtīt elektroniski uz adresi ilga14@inbox.lv , anketas tiks apkopotas biedrības teritorijā - 5 novados.