Apstiprināta uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

Apstiprināta uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

22.oktobra domes sēdē tika apstiprināts „Aknīstes novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikums”, ar kuru var iepazīties mājas lapā www.akniste.lv. Tāpat arī tika apstiprināts Padomes sastāvs:

1) Laimons Ielejs, z/s „Aizupes” īpašnieks;
2) Līga Kaplere, z/s „Tauriņi” īpašniece;
3) Ainis Čāmāns, SIA „Slaides” īpašnieks;
4) Ēriks Serafinovičs, z/s „Dadzīši” īpašnieks;
5) Juris Kuzņecovs, IK „JK Plus” īpašnieks;
6) Jurijs Sorokins, IK „Alens S” īpašnieks;
7) Irēna Butkus, saimnieciskās darbības veicējs z/s „Sprīdīši”;
8) Raivis Kancāns, SIA „Nordtorf” vadītāja vietnieks vai Lolita Zvaigzne;
9) Ingus Grauziņš, SIA „Deicis” iepirkumu speciālists.