Ancenes ciemā lemj par bijušās Asares pamatskolas ēkas tālāku izmantošanu

Ancenes ciemā lemj par bijušās Asares pamatskolas ēkas tālāku izmantošanu

Trešdien, 5. septembrī Ancenē, nesen aizvērtās Asares pamatskolas telpās uz sapulci ieradās Aknīstes novada domes deputāti, izpilddirektors, Asares pagasta pārvaldes vadītāja un Asares pagasta Ancenes ciema iedzīvotāji, lai debatētu un pieņemtu lēmumu par ēkas tālāko izmantošanu.
Iepriekšējās domes sēdēs deputāti bija izteikuši viedokli, ka turpmāk ēku varētu izmantot pašvaldības vajadzībām, bet ne pārdot. Tāpēc bija svarīgi uzklausīt iedzīvotāju viedokli.
Sapulci vadīja Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene. Debatēs piedalījās gan Ancenes ciema jaunieši, gan uzņēmēji ar pieredzi un perspektīvu skatījumu.
Vadims Timahovs un Kristiāns Šņepsts runāja par to, ka ēka viennozīmīgi jāpielāgo novada iedzīvotāju vajadzībām. Arī Valentīna Čāmāne, Paulis Vaiņiutis un Ainis Čāmāns piekrita jauniešu viedoklim. V. Dzene izstāstīja deputātu pausto viedokli, ka turpmāk šo ēku varētu izmantot veselības un sociālās aprūpes centra izveidošanai, jo esošais, kas atrodas Aknīstē ir pārpildīts. Nevienam nav noslēpums, ka valstī kopumā sabiedrība noveco, līdz ar to šāda centra izveide būtu aktuāla. Sapulces dalībnieki atbalstīja šo ideju ar piebildi, ka dažas telpas vajadzētu atstāt iedzīvotāju kopā sanākšanas un svētku svinēšanas vajadzībām. V. Čāmāne izteica priekšlikumu, ja šī ideja īstenosies un tiks izstrādāts būvprojekts, tad pirms projekta apstiprināšanas, ar to iepazīstināt iedzīvotājus, atkal sasaucot sapulci.
Sapulcē tika debatēts arī par ēkas uzturēšanu ziemas periodā. Izpilddirektoram J. Gavaram un ciema iedzīvotājiem bija atšķirīgi viedokļi par ēkas kurināšanu ziemā.
Sapulce noslēgumā tika pieņemts lēmums par ēkas pielāgošanu vietējās sabiedrības pamatvajadzībām.

 

L. Prande