AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Amatieru krosa apvienība "AKA"

AMATIERU KROSA APVIENĪBA

              

           

     

Adrese:

Saltupes iela 10
Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208
Latvija

Mājas lapa: www.aka.lv

 

Misija:

  • Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī
  • Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana
  • Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana
  • Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā
  • Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu
  • Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana
  • Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus
  • Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija
  • Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana; starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana; sporta klašu piešķiršana; sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem
  • Finanšu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai
  • Plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos
  • Radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai
  • Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās

 Materiāls un foto no www.aka.lv