AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Ekoskolas programmas aktualitātes - "Silto džemperu diena"

Ekoskolas programmas aktualitātes-"Silto džemperu diena"

"Latvijas skolas soma" mācību ekskursijas 2.semestrī

31.01.19. Aknīstes vidussskolas 7.klases skolnieki devās braucienā, kas saistīts ar dalību iniciatīvā Latvijas skolas soma. Pirmā pietura bija Madonā- ekskursija privātajā uzņēmumā „Madonas karameles”. Tās izzinošā daļa:veiksmī...

Ziemas prieki PII "Biīte"

Fotogalerija

Aknīstes BJC diskotēka

Aknīstes BJC diskotēka

Pie Aknīstes BJC Ziemas prieki bērniem

Pie Aknīstes BJC Ziemas prieki bērniem

Aknīstes skolēni piedalās Preiļu robotikas sacensībās

Aknīstes skolēni piedalās Preiļu robotikas sacensībās

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mācību ekskursijas (papildināts)

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mācību ekskursijas (papildināts)

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”*, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekš...

Ziemassvētku pasākums Aknīstes BJC

Fotogalerija

Ziemassvētku eglītes pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"

Fotogalerija Ziemassvētku noskaņa pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" valdīja visu nedēļu, jo katru pēcpusdienu svētki bija kādai no grupiņām. Bērni bija sagatavojuši dzejoļus ...

Karjeras izglītības lekcija „Pārdomu ceļš uz veiksmīgu karjeru”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Aknīstes vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta karjeras izglītībai. ...

21.12.2018. Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā

21.12.2018. Ziemassvētku pasākumi Aknīstes vidusskolā