AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Mācību gada noslēgums novadu izglītības iestādēs

Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd ceriņu smarža kāpj debesīs. Laiks tūlīt, tūlīt iebridīs vasarā. Mēs pīsim margrietiņu vainagus un rotāsim Līgo nakti. Kad tuvosies gladiolu zobenu un asteru zvaigžņotais krāšņums, ceram atkal tikties skolā.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes apsveikums Aknīstes vidusskolas 9.un 12.klašu absolventiem

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes apsveikums Aknīstes vidusskolas 9.un 12.klašu absolventiem

Biedrība "Sēlijas laivas" organizē zaļo pikniku II laivās Aknīste-Skārdupes

Biedrība "Sēlijas laivas" organizē zaļo pikniku II laivās Aknīste-Skārdupes

Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu tiks īstenots projekts “ Būt harmonijā”.

Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu tiks īstenots projekts “ Būt harmonijā”. Pasākumi notiks “ Zāļu un pirts salā”, Aknīstes pagasta “Vilkapurvos”. Projekts sastāv no 5 aktivitātēm.

2020.gada 1.septembrī skolēni sāks apgūt jauno, pilnveidoto mācību saturu

2020.gada 1.septembrī skolēni sāks apgūt jauno, pilnveidoto mācību saturu

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA MŪZIKAS SKOLĀ 2020./2021.m.g.

Ja tevi uzrunā mūzika un vēlies kļūt par radošu un interesantu personību, pievienojies mūzikas skolas saimei!

Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Paziņojums PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Lai Aknīstes novadā nodrošinātu ērtu un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, jūnijā un augustā darbosies Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” .

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

PII"Bitīte" informē

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, no 13.maija tiks organizēta klātienes apmācība 5-6 gadus veciem bērniem (,,Mārītes” un ,,Rūķīši”). Pārējie bērni, kuru vecāki strādā un nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu, varēs apmeklēt dežūrgrupu. Iestādes darba laiks tiks nodrošināts darba dienās no pl.7.00 – 18.00.