AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.

Vecmuižas ezera labiekārtošanas darbu pirmā daļa ar pludmales paplašināšanu un piebraucamā ceļa uzlabošanu ir noslēgusies.

Lielvārdes novada radošās studijas "OTDIENA" gleznu izstāde "Dzīve kā košums"

Lielvārdes novada radošās studijas OTDIENA gleznu izstāde "Dzīve kā košums"

Par PII "Bitīte" darbību vasarā.

Par PII “Bitīte” darbību vasarā.

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Paziņojums PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Lai Aknīstes novadā nodrošinātu ērtu un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, jūnijā un augustā darbosies Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” .

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

PII"Bitīte" informē

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, no 13.maija tiks organizēta klātienes apmācība 5-6 gadus veciem bērniem (,,Mārītes” un ,,Rūķīši”). Pārējie bērni, kuru vecāki strādā un nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu, varēs apmeklēt dežūrgrupu. Iestādes darba laiks tiks nodrošināts darba dienās no pl.7.00 – 18.00.

Eiropas diena Aknīstes vidusskolā šogad noritēja attālināti

Eiropas diena Aknīstes vidusskolā noritēja attālināti

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka paziņo

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka paziņo, ka atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē.