AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes vidusskola

Aknīstes vidusskolas skolēni piedalījās Valodu nometnē Bialogardā

No 4. līdz 10.septembrim  Aknīstes vidusskolas 6 skolēni - Agnese Grigale, Dagnija Melniece, Lāsma Mutule, Liene Mežaraupe, Arnis Kokins, Baiba Mažeika, skolotāja Inga Ķiķēna un skolas pārstāve Santa Grode piedalījā...

Aknīstes vidusskolas skolniece saņem pateicību Egona Līva piemiņas balvas pasākumā Liepājā

2011.gada 11.septembrī Aknīstes vidusskolas  12.klases skolniece Liene Radiņa piedalījās Liepājas Dzejas dienās un  saņēma pateicību  Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" pasākumā, ...

13.jūlijā Aknīstes vidusskolā izsniedza CE sertifikātus

Trešdien, 13.jūlijā Aknīstes vidusskolas 12.klases skolēni saņēma Centralizēto eksāmenu sertifikātus, atestātus par iegūto vidējo izglītību un sekmju izrakstus. Informācija pa tel.65266221 CE rezultāti Aknī...

Aknīstes vidusskolas skolniece - konkursa "Atceries barikādes" laureāte

Konkurss „Atceries barikādes”, kuru organizēja Latvijas okupācijas muzejs ar mērķi  veicināt skolēnu izpratni par Barikāžu nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā un nosargāšanā; saglabā...

Mācību līdzekļu saraksts 2011./2012. m.g. Aknīstes vidusskolā

Mācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 2011./2012.m.g Aknīstes vidusskolā 1.-12.klasēm  

12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

18.jūnijā, plkst.18:00, Aknīstes vidusskolas svinību zālē 12.klases izlaidums. Balle plkst.22:00, spēlē Santa Kasparsone. Ieeja brīva. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras  pārvaldes apsveikums  

Aknīstes vidusskolas informācija par dalību projektos 2010/2011

Programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi’, 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālas bāzes nodrošināšana Aknīstes vidusskolā”

Dabaszinību kabineti Aknīstes vidusskolā papildināti ar jauniem mācību līdzekļiem

Maija beigās Aknīstes vidusskolā tika piegādāti  moderni mācību līdzekļi programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi’, 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās ...

Eiropas Parlamentā Briselē viesojās Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniece (papildināts)

Šogad Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere jau trešo gadu atbalstīja skolu jaunatnes literārās jaunrades konkursu „Mans Oskars Kalpaks”, piešķirot laureātiem balvā uzaicinājumu viesoties Eiropas Parlamentā Briselē. 23. un 24. ...

20.maijā Pēdējais Zvans novada skolās (papildināts)

20.maijā Aknīstes novada skolās  ieskanēsies Pēdēja zvana skaņas. Aknīstes viduskolas svinību zālē  plkst. 9:00 Pēdējā Zvana pasākums 9. un 12.klašu skolēniem.

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos (papildināts)

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos...

Mājturības darbu izstāde Aknīstes vidusskolā

Tradicionāli maijā Aknīstes vidusskolā notiek meiteņu mājturības darbu izstāde. Arī šogad līdz 13.maijam vidusskolas mājturības kabinetā bija apskatāmi meiteņu rokdarbi - adījumi, tamborējumi, izšuvumi, ...