AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes vidusskola

Meteņdienas pasākums Aknīstes vidusskolā

03.03.2011. Aknīstes vidusskolā norisinājās Meteņdienas pasākums 1.-4.klašu skolēniem. To organizēja Sākumskolas metodiskā komisija. Bērni veica dažādus Meteņdienas uzdevumus, piedalījās kamanu stafetēs, nobraucienos no kalna, ...

"Ābeces svētki" Aknīstes vidusskolā (papildināts Foto galerija)

 Izlasīta pirmā grāmata "ĀBECE". Šai grāmatai par godu Aknīstes vidusskolā tiek rīkoti "ĀBECES SVĒTKI"  Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas bibliotēku (...

Abiturientu vakars Aknīstes vidusskolā (papildināts FOTO galerija)

Šī gada 12. februārī plkst. 18.00 Aknīstes vidusskolā notiks abiturientu vakars. Priekšnesumā A. Eglīša lugas motīvi "Par purna tiesu" Ieeja 0.50 Ls. Plkst. 22.00 balle. Muzicē VIESTURS( Zasa). Ieeja 1.50 FOTO galerija

Aknīstes vidusskolā iesācies darbīgs 2010./2011.m.g. 2.semestris

12.janvārī skolotāji pulcējās uz Pedagoģiskās padomes sēdi, kurā atskatījās uz 1.semestra veikumu mācību darbā, 4 Metodisko komisiju darbā, izvirzīja uzdevumus nākošajam darba posmam. Skolotāji iesaistī...

Aknīstes vidusskolas projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" grupa piedalās seminārā

No šī gada 26. līdz 29.janvārim  viesnīcā „Baltvilla” (Baltezers) notika projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” Ziemas skola 2, kuras laikā Latvijas skolu projekta komandu dalībniekiem bija iespē...