AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes vidusskola

Mācību stunda "Meža ekspedīcija" 6.klases skolēniem

Kalupes pagasta mežu teritorijā 6.klases skolēni mācījās par Mežu

Dzejas dienas -2019 Aknīstes vidusskolā

Dzejas Dienas

6.klases skolēni piedalās "Latvijas Finieris" pasākumā "Zaļā klase"

Rēzeknes novada Sarkaņkalnā 6.klases skolēni piedalījās "Zaļās klases"aktivitātēs

"Piedzīvojuma Gars" Aknīstes vidusskola

8.-12.klašu saliedēšanas pasākums 2019/2020 mācību gada sākumā

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā

Zinību diena Aknīstes novadā

Zinību diena Aknīstes novadā

Izglītības iestādes Aknīstes novadā gatavas darbam.

19. augustā Aknīstē notika novada mācību iestāžu pieņemšana. Skolu gatavību jaunajam mācību gadam vērtēja Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.

Aknīstes vidusskolas skolēnu vecākus aicinām pieteikties skolas brīvpusdienām

Cienījamie vecāki! Aicinām iesniegumus par 5.-12.klašu skolēnu 100% brīvpusdienām 2019./2020.mācību gadam iesniegt Aknīstes novada domē līdz 24.08.2019.

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 9.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Izskanējis 12.klases izlaidums Aknīstes vidusskolā

Šogad 12. klasi Aknīstes vidusskolā absolvēja 13 skolēni. Audzinātāja Aija Gasparoviča.

Aknīstes vidusskolas lietvedības vasaras darba laiks

No 2019.gada 1.jūlija darba dienās no plkst. 8:00-14:00 ( bez pusdienu pārtraukuma)