Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Latviešu valodas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 3.vieta

8.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai - atzinība

Paldies skolotājām  Aijai Gasparovičai un Sandrai Radiņai


Vēstures 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 2.vieta

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 2.vieta 

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Neretas novada matemātikas olimpiādē 

5.klases skolēnam Artūram Bruņeniekam - 1.vieta

6.klases skolniecei Līgai Andersiņai- 1.vieta

8.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai - 3.vieta

Paldies skolotājām Inārai Lunģei, Inetai Plocānei


Ērgļu novada pašvaldības un R.Blaumaņas memoriālā muzeja "Braki" rīkotajā literārās prēmijas konkursā par tēmu "Bez darba vārdi "cīnīties,"censties"paliek tukša skaņa ( R.Blaumanis)"

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Bioloģijas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta):

9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 1.vieta

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 2.vieta 

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajā konkursā „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem”

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 

8.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai- 2.vieta

8.klases skolniecei Robertam Bobrovam- 2.vieta

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


LR Saeimas organizētajā fotokonkursā "Varoņu spēks"

12.klases skolnieces  Elīnas  Bērziņas darbs-  10 labāko- uzvarētāju fotogrāfiju vidū

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas -2019 rīkotajā radošo darbu konkursā (eseja) "Iedvesmas vēstule Latvijas Olimpiskajai komandai"

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Angļu valodas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta):

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - atzinība 

Paldies skolotājai Ingai Elksnei