Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Tautas frontes muzeja  rīkotajā radošos darbu konkursā "Brīvība, mana un mūsu"!

 • 6.klases skolniecei Heidijai Kaderei- 3.vieta
 • 7.klases skolniecei  Signijai Strumskai - 3.vieta

Paldies skolotājai Līgai Katei Trukšānei


Matemātikas konkursā 4.klasēm starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 4.klases skolniekam Dāvim Salcevičam- atzinība

Paldies skolotājai Guntai Ozoliņai


Latviešu valodas konkursā 4.klasēm starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 4.klases skolniecei Esterei Urķei- atzinība

Paldies skolotājai Guntai Ozoliņai


Biedrības"FLL Latvia" sadarbībā ar  Salaspils 1.vidusskolu organizētajā Lego robotikas čempionāta pusfinālā 

 • 8.klases skolēnu komandai "Terabaiti"( M.A. Mažeika, P.E.Grauziņa., R.Gasparovičs) - 1.vieta kategorijā "Pamatvērtības"

Paldies skolotājai Līgai Mažeikai


Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference Jelgavā

 • 12.klases skolniecei Elīnai Bērziņai-2.vieta, izvīrzīta Latvijas skolēnu 44. ZPD konferencei

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Skatuves runas konkursa 2.kārtā (Latgales reģions)

 • 8.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai- I pakāpe

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Skatuves runas konkursa 1.kārtā (starpnovadu līmenis):

 • 8.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai- augstākā pakāpe, paldies skolotājai Sandrai Radiņai
 • 1.klases skolniecei Karlīnai Kaļiņinai- I pakāpe, paldies skolotājai Elitai Zariņai
 • 4.klases skolniecei Esterei Urķei- I pakāpe, paldies skolotājai Guntai Ozoliņai
 • 5.klases skolniecei Alisei Bautrei- I pakāpe, paldies skolotājai Aijai Gasparovičai
 • 3.klases skolniekam Krišjānim Plocānam- II pakāpe, paldies skolotājai Ivetai Strikai
 • 3.klases skolniekam Edgaram Uļjanovam- II pakāpe, paldies skolotājai Ivetai Strikai
 • 5.klases skolniecei Paulai Pudānei- II pakāpe, paldies skolotājai Aijai Gasparovičai

Ķīmijas  2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam- atzinība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Matemātikas  2.posma olimpiādē 5.-8.klasēm starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 6.klases skolēnam Kristam Kantānam- 3.vieta

Paldies skolotājai Inetai Plocānei


Latviešu valodas  2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam- 3.vieta

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Ekonomikas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam- atzinība

Paldies skolotājai Līgai Mažeikai


Angļu valodas konkurss 5.klasēm  starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 5.klases skolniecei Kristai Gaidei- atzinība

Paldies skolotājai Ingai Elksnei


Fizikas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- atzinība

Paldies skolotājai Mirdzai Ukānei


Latviešu valodas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 3.vieta
 • 8.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai - atzinība

Paldies skolotājām  Aijai Gasparovičai un Sandrai Radiņai


Vēstures 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta)

 • 9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 2.vieta
 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 2.vieta 

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Neretas novada matemātikas olimpiādē 

 • 5.klases skolēnam Artūram Bruņeniekam - 1.vieta
 • 6.klases skolniecei Līgai Andersiņai- 1.vieta
 • 8.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai - 3.vieta

Paldies skolotājām Inārai Lunģei, Inetai Plocānei


Ērgļu novada pašvaldības un R.Blaumaņas memoriālā muzeja "Braki" rīkotajā literārās prēmijas konkursā par tēmu "Bez darba vārdi "cīnīties,"censties"paliek tukša skaņa ( R.Blaumanis)"

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Bioloģijas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta):

 • 9.klases skolēnam Sandim Sorokinam- 1.vieta
 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 2.vieta 

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajā konkursā „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem”

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 
 • 8.klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai- 2.vieta
 • 8.klases skolniecei Robertam Bobrovam- 2.vieta

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


LR Saeimas organizētajā fotokonkursā "Varoņu spēks"

 • 12.klases skolnieces  Elīnas  Bērziņas darbs-  10 labāko- uzvarētāju fotogrāfiju vidū

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas -2019 rīkotajā radošo darbu konkursā (eseja) "Iedvesmas vēstule Latvijas Olimpiskajai komandai"

 1. 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - 1.vieta 

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Angļu valodas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta):

 • 12.klases skolēnam Kārlim Griškam - atzinība 

Paldies skolotājai Ingai Elksnei