Aknīstes vidusskolas piedāvātie "grozi" vidējās izglītības posmā no 01.09.2020.

Aknīstes vidusskolas piedāvātie "grozi" vidējās izglītības posmā no 01.09.2020.

Latvijas izglītības sistēmā sākot ar 2020.gada 1.septembri notiks lielas pārmaiņas - pāreja uz jauno- kompetencēs balstīto mācību saturu.

2020./2021.mācību gadā kompetenču pieeju uzsāks 1., 4., 7., 10.klasēs.

2020./2021.m.g Aknīstes vidusskola topošajiem 10.klases izglītojamajiem piedāvā sekojošus izvēles "grozus"

( "grozā"ietipst visi  pamata un optimālā līmeņa mācību priekšmeti un vismaz 3 padziļināta satura mācību priekšmeti):

1.groza 3 padziļināta satura mācību priekšmeti

2.groza 3 padziļināta satura mācību priekšmeti

Angļu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

Bioloģija

Sociālās zinātnes

Šobrīd 9.klašu skolēni un vecāki tiek aicināti rūpīgi apsvērt savu izvēli un darīt to zināmu skolas vadībai.

Vairāk informācijas topošajiem 10.klases skolēniem un vecākiem skola2030 materiālos