Aknīstes vidusskolai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2020./2021. mācību gadam.

Aknīstes vidusskolai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2020./2021. mācību gadam.
Aknīstes vidusskolai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2020./2021. mācību gadam. 2. septembrī raidot no studijas Birojnīcā, Facebook tiešraidē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 18 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas aptuveni 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 68 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.