AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Stundu saraksts un laiki

  • Stundu saraksts 2019 /2020.m.g.pieejams e-klase.lv
  • Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafiks 2019./2020.m.g.  pieejams e-klase.lv

Stundu laiki Aknīstes vidusskolā 

1. 8.20 – 9.00 (starpbrīdis 10 min)

2. 9.10 – 9.50 (starpbrīdis 10 min)

3. 10.00 – 10.40 (starpbrīdis 5 min)

4. 10.45 – 11.25 

1. pusdienu starpbrīdis – 30 min 

5. 11.55 – 12.35

2. pusdienu starpbrīdis – 30 min

6. 13.05 – 13.45 (starpbrīdis 5 min)

7. 13.50 – 14.30 (starpbrīdis 5 min)

8. 14.35 – 15.15 (starpbrīdis 5 min)

9. 15.20 – 16.00