AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Skolas padome

Vecāku pārstāvji

  • Ingus Grauziņš - skolas padomes priekšsēdētājs
  • Lana Kolosovska - vecāku pārstāvis
  • Aija Dronka - vecāku pārstāvis
  • Evija Ķiķēna - vecāku pārstāvis

Skolēnu padomes pārstāvis

  • Amanda Kokina

Pedagogu pārstāvji

  • Daiga Ieleja - pedagogs
  • Aija Voitiške - skolas direktore 

Aknīstes novada domes pārstāvis

  •  Jānis Gavars