AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Skolas padome

Ingus Grauziņš - skolas padomes priekšsēdētājs (kontakttelefons 22028828)

Vecāku pārstāvji

 1. Sintija Goba
 2. Mudīte Moldāne
 3. Evita Jasāne
 4. Sanita Freimane
 5. Velga Buiķe
 6. Smaida Zaičenkova
 7. Dzintars Mežaraups
 8. Aiga Krievāne
 9. Edīte Svikša
 10. Natālija Dirda

Pedagogu pārstāvji

 • Daiga Ieleja - pedagogs
 • Ināra Lunģe - pedagogs
 • Aija Voitiške - skolas direktore 

Aknīstes novada domes pārstāvis

 •  Jānis Gavars