AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kontakti

Adrese: Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 Tālr.: 65266221
e-pasts: aknistevs@gmail.com


Publiskā informācija par Aknīstes vidusskolu (avots: Valsts izglītības informācijas sistēma)


Skola atvērta: mācību laikā darba dienās no 7:00 līdz 19:30
Vasaras brīvlaikā: darba dienās no 8:00 līdz  16:00

AIJA VOITIŠKE, direktore

Darba laiks:
Pirmdien 8.00 – 16.30
Pusdienlaiks 11.30 – 12.00
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00 – 14.00
Otrdien 12.00 – 13.00
Pirms vizītes iepriekš pieteikties pa telefonu 65266221