Aknīstes vidusskolā divas izstādes

Aknīstes vidusskolā divas izstādes

Aknīstes vidusskolā no 20.02.2020. bija apskatāmas divas izstādes.

Viena no tām, "Sēlijai būt !" iepazīstināja apmeklētājus ar mūsu skaisto, interesanto un daudzveidīgo  kultūrvēsturisko novadu Sēlija. Izstāde priecēja gan ar seno sēļu arheoloģiskā tērpa rekonstrukcijas attēlu, gan aizsargājamajiem augiem Sēlijā, gan informāciju par izglītības iestādēm, tradīcijām, kultūras dzīvi un ēdieniem. Taču izstādes visvērtīgākā daļa bija par izcilajiem novadniekiem -gan rakstniekiem, dzejniekiem, zinātniekiem, militārajiem darbiniekiem, bet it īpaši ,par vēsturniekiem, mūsu novada vēstures pētniekiem profesoru Heinrihu Strodu un Andrievu Ezergaili.
Otra izstāde  par Latvijas vēsturi 20.gs."Latvija no 1939.-1991. No okupācijas līdz brīvībai" ir ceļojusi no Latvijas Okupācijas muzeja. Tā stāsta par Latvijas valsts izveidi, Neatkarības karu, dzīvi Latvijas Republikā starpkaru periodā ,par 2.pasaules karu, periodu PSRS okupācijas laikā un Latvijas neatkarības atjaunošanu. Izstādes materiālus, kopā ar skolēniem, izmantojam apgūstot vēsturi, ģeogrāfiju un latviešu literatūru.

Informācija: vēstures skolotāja Mārīte Pērkone