Aknīstes vidusskola aktīvi iesaistās programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

Aknīstes vidusskola aktīvi iesaistās  programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” statusu Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās Latvijas pilsētās. Programma tiek īstenota mācību gada garumā un šoruden programmā iesaistījušās 30 jaunas skolas.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.
“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Aknīstes vidusskolas skolēni un skolotāji.
  • Notikusi atklātā stunda par ES 5 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES. To vadīja Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške
  • Skolotāju seminārā Briselē aprīlī, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku, piedalīsies skolotāja Līga Mažeika.
  • Izglītojošajos pasākumos skolēniem, t.sk., dalība EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā piedalīsies Aknīstes vidusskolas skolēni.